Fiori Misty Morning

80% cotton 13% merino superwash 7% silk, heavy

 

CHF 350.00

SKUn. v. Category